Důležité: Aktualizace mailového serveru

Vzhledem k nutnosti aktualizace současného mailového serveru Web Revolution vás chceme informovat ohledně změny URL adres pro SMTP/IMAP/POP3 servery a přesunu vašich starých emailových účtů a emailových zpráv na nový server.

Současné SMTP/IMAP/POP3 servery mail.web-revolution.eu budou funkční pouze následují 3 měsíce a 30. června 2017 dojde k jejich odpojení. Věnujte proto prosím pozornost tomuto příspěvku a pokud si nebudete vědět rady s přesunem, neprodleně nás kontaktujte.

Na novém emailovém serveru vám musíme nově založit veškeré emailové účty, které používáte. Tímto vás tedy vyzýváme o zaslání seznamu emailových účtů, které budete chtít i nadále využívat. Na základě tohoto seznamu vám budou účty vytvořeny a budou vám vygenerována nová hesla. Jakmile od nás dostanete zprávu, že jsme vám dané účty založili, bude třeba pokračovat novým nastavení vašeho emailového klienta.

Pro nastavení emailového účtu v aplikace Microsoft Outlook postupujte dle návodu na:
https://support.office.com/cs-cz/article/Nastaven%C3%AD-e-mailu-v-Outlooku-6e27792a-9267-4aa4-8bb6-c84ef146101b

V případě, že využíváte emailového klienta Thunderbird:
https://support.mozilla.org/t5/Základy/Ručn%C3%AD-konfigurace-poštovn%C3%ADho-účtu/ta-p/22514

Pro klienta Mail v systému macOS:
http://www.prvnimac.cz/tipy-a-navody/vlastni-e-mail-na-seznamu-nebo-jinde-na-macu-v-aplikaci-mail/

Při nastavování emailového klienta (poté co vám nové maily zřídíme) vyplňte následující údaje:

Typ účtu: IMAP

Jméno: Vaše jméno a příjmení – bude zobrazeno adresátům vašich emailů
E-mailové adresa: Vaše emailová adresa ve formátu jmeno@vasedomena.cz
Heslo: zadáte nové heslo, které vám zašleme na základě vašeho požadavku

Server příchozí pošty: mail.web-revolution.cz
Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL
Port serveru příchozí pošty: 993

Server odchozí pošty: mail.web-revolution.cz
Použít tento typ šifrovaného připojení: SSL
Port serveru odchozí pošty: 465

V případě, že nevyužíváte emailového klienta na vašem počítači a chtěli byste využít online klienta dostupného z internetového prohlížeče, využijte odkaz níže, kde zadejte vaše přihlašovací údaje:
https://mail.web-revolution.cz/roundcube/

Přesun emailů ze starého účtu do nového
Ve chvíli, kdy si založíte nový emailový účet ve vašem emailovém klientovi, můžete si přesunout veškeré emailové zprávy ze starého účtu do nového:

1) Vyberte složku Doručené pošty starého emailového účtu.
2) Označte všechny emaily v dané složce (ve Windows pomocí klávesové zkratky CTRL-A, pokud jste v prostředí macOS použijte CMD-A). Pozn. Pokud máte v Outlooku ve filtru Doručených zpráv zaškrtnutu možnost „Zobrazit ve skupinách“ bude nutné tuto volbu před hromadným označením všech emailových zpráv odškrtnout.
3) Přetáhněte označené zprávy ze složky Doručená pošta ze starého účtu do složky Doručená pošta nového účtu.
3a) Obdobně postupujte při přesunu Odchozích zpráv, případně i dalších složek.
4) Přetažením se spustí zkopírování emailů do nového účtu. Tato operace může být v závislosti na počtu emailů časově náročná.
5) Po dokončení předchozí operace si zkontrolujte, zda vám odpovídá počet emailů v novém účtu s počty v tom starém.
6) Pokud se počty emailových zpráv v daných účtech shodují, můžete přistoupit k deaktivaci starého účtu v nastavení emailového klienta.
7) Ve chvíli, kdy budete hotovi s přesunem emailů, je nutné upravit MX záznam na vaší doméně. Pokud máte správu domény u nás, tak nás informujte, že jste přesun dokončili, a my změnu provedeme. Pokud si spravujete doménu sami, je nutné nastavit MX záznam na hodnotu  „mail.web-revolution.cz.” Správce vaší domény zjistíte na www.nic.cz -> do pole “Vyhledávání v registru” zadejte název vaší domény ve tvaru “vasedomena.cz” -> správce vaší domény zjistíte v poli “Určený registrátor”.

Přesun emailových zpráv ze starého mail serveru na nový server můžeme provést za vás, v tomto případě nás prosím kontaktujte.

Po odpojení starého emailového serveru dne 30. června 2016 již nebudete mít ke zprávám ve starém účtu přístup a nebudete tedy schopni si emailové zprávy přesunout. Záloha těchto emailů bude zachována po následující půl rok, do 31. prosince 2017, kdy bude možné vyžádat si obnovu těchto emailových zpráv ze zálohy. Upozorňujeme, že po 31. prosinci 2017 bude záloha emailů nenávratně smazána!

Pevně věříme, že budete s funkčností nového emailového serveru spokojeni. Nový server je připraven na větší zátěž a poskytuje lepší zabezpečení.

V případě dotazů prosím kontaktujte Daniela Macha na emailu daniel.mach@web-revolution.cz.

Sdílet článek