Zpracování osobních údajů

1. Odesláním kontaktního formuláře na webu www.web-revolution.cz udělujete souhlas společnosti Web Revolution, s. r. o. , se sídlem Pražská 18 / 1279, 102 00 Praha 10, IČ: 28435371, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141290. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo

 

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky pro poptávané služby, udělení přístupu do demoverze či zodpovězení otázek zaslaných přes kontaktní formulář. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Web Revolution, s. r. o.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.